Tien redenen om lid van de NVIA te worden:

 1. toegang tot het netwerk;
 2. het volgen van opleidingen;
 3. beschikbaarheid van de laatste ontwikkeling op ons vakgebied;
 4. actualiteit van de praktijkkennis op ons vakgebied;
 5. onderscheidend met kennis en kunde t.o.v. overige vakgenoten;
 6. ontwikkelen van competenties voor professionals;
 7. de beste garantie voor werkgevers en hun medewerkers;
 8. te groeien op diverse niveaus;
 9. mogelijkheid om deel te nemen aan vakcommissies;
 10. mogelijkheid om invloed uit te oefenen in ons vakgebied.

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

NVIA lid worden?

Wij heten u graag welkom als lid van de NVIA.

Wij verzoeken u daarom onderstaand formulier in te vullen, zodat wij uw aanmelding kunnen verwerken. U ontvangt daarna een bevestiging van uw inschrijving via mail.

Huishoudelijk regelement en gedragscode

Door onderstaand formulier in te vullen en u aan te melden als NVIA lid, verkaart U akoord te gaan met de inhoud van het NVIA Huishoudelijk Regelement en de NVIA Gedragscode

 

Vervallen voorgaande type lidmaatschappen
Voor nieuwe leden behoren de voorgaande type lidmaatschappen: Het basisprogramma: Kennis op Niveau, het geregistreerde professionals programma en het prrgamma: Young Professionals niet tot de mogelijkheden.

  • Degene die wordt opgegeven als betalingsplichtige wordt door NVIA beschouwd als opdrachtgever bij deze aanmelding. Als de werkgever wordt opgegeven als betalingsplichtige dan zullen wij in de factuur een alinea opnemen om de juistheid te verifiëren van deze inschrijving. Indien uw werkgever mededeelt niet tot betaling gehouden te zijn, wordt de ingeschreven cursist aangemerkt als opdrachtgever en betalingsplichtige. Uw werkgever heeft hier 14 dagen de tijd voor. Het (aspirant) NVIA-lid is en blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor (tijdige) betaling van de contributie.

  • Ik verklaar al dan niet namens opdrachtgever - tot inschrijving bevoegd te zijn en het inschrijfformulier correct en naar waarheid te hebben ingevuld. Voorts verklaar ik akkoord te zijn met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, de inhoud van het huishoudelijk reglement en onderschrijf ik hiermee de gedragscode van NVIA.

  • Het Reglement Beroepsuitoefening en het Reglement Tuchtzaken van de Stichting Assurantie Registratie, wanneer u kiest voor het geregistreerde professionals programma.

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)