Lid worden

Vul onderstaand formulier met uw gegevens en zodat wij uw aanmelding kunnen verwerking.

Let op: U verkaart akoord te gaan met de inhoud van het NVIA Huishoudelijk Regelement en de NVIA Gedragscode

  • Degene die wordt opgegeven als betalingsplichtige wordt door NVIA beschouwd als opdrachtgever bij deze aanmelding. Als de werkgever wordt opgegeven als betalingsplichtige dan zullen wij in de factuur een alinea opnemen om de juistheid te verifiëren van deze inschrijving. Indien uw werkgever mededeelt niet tot betaling gehouden te zijn, wordt de ingeschreven cursist aangemerkt als opdrachtgever en betalingsplichtige. Uw werkgever heeft hier 14 dagen de tijd voor. Het (aspirant) NVIA-lid is en blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor (tijdige) betaling van de contributie.

  • Ik verklaar al dan niet namens opdrachtgever - tot inschrijving bevoegd te zijn en het inschrijfformulier correct en naar waarheid te hebben ingevuld. Voorts verklaar ik akkoord te zijn met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, de inhoud van het huishoudelijk reglement en onderschrijf ik hiermee de gedragscode van NVIA.

  • Het Reglement Beroepsuitoefening en het Reglement Tuchtzaken van de Stichting Assurantie Registratie, wanneer u kiest voor het geregistreerde professionals programma.

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt   sleep de bestanden hier naar toe (drag and drop)