Lid worden

Blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het vakgebied, neem deel aan programma’s speciaal ontwikkeld voor de professionals en meer. Lees meer over het lidmaatschap.

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Permanente educatie

Permanente educatie is een belangrijk middel om de kwaliteit van dienstverlening van het NVIA register op een hoog, actueel niveau te houden. Daarmee vormt 'PE' één van de essentiële pijlers van het NVIA lidmaatschap. Het NVIA bestuur heeft zich onder meer ten doel gesteld, dat de NVIA zich ontwikkelt tot een sterk merk, dat wordt erkend door collega's in de branche, verzekeraars en de eindconsument.

Verzwaring van het PE-regime zal dan ook bijdragen aan een keurmerk met nóg meer gewicht. Tegelijkertijd maken we hiermee duidelijk dat ons systeem van permanente educatie boven de Wft-norm ligt. De Inkomensprofessional moet het in de eerste plaats hebben van kennis en kunde.  Dat zijn de zaken waarin de professional zich kan onderscheiden van de concurrentie. Het hoge kennisniveau in combinatie met de andere hoge eisen die aan inschrijving in de NVIA  zijn verbonden, biedt de klant een extra zekerheid. Door middel van een PE-systeem op een eveneens hoog, onderscheidend niveau, zorg je bovendien dat die kwaliteit gewaarborgd blijft.

 

Studiepunten en studiebelasting

Om de inschrijving binnen de NVIA  in stand te houden, verplichten de gediplomeerde leden zich in het kader van de permanente educatie voor 2021 minimaal negen studiepunten te behalen. Het behalen van studiepunten is voor Gediplomeerde leden noodzakelijk om het NVIA logo te mogen voeren. 

 

PE punten worden voor 2021 als volgt vastgesteld:

NVIA maakt voor bijeenkomsten voor 2021 geen onderscheid in seminars, webinars en of netwerkbijeenkomsten voor het behalen van de jaarlijkse PE vereiste. De NVIA organiseert over 2021 minimaal 6 mogelijkheden voor het behalen van PE punten. Voor het bijwonen van een bijeenkomst ontvangt het NVIA lid 3 PE punten.

De investeringskosten voor het kunnen deelnemen aan deze bijeenkomsten vallen voor NVIA-leden binnen de contributie.

Mocht iemand overigens plausibele redenen aanvoeren waarom hij/zij in een bepaald jaar niet aan het minimale aantal vereiste studiepunten is gekomen, dan zal naar een passende oplossing worden gezocht van bijscholing.