Regiobijeenkomst Rotterdam (AON)

04-10-2017

Onderwerpen

De onderwerpen die in deze regeiobijeenkomst werden behandeld zijn:

Ontwikkelingen rondom zorgverkekeringen

Marc van Westerlaak, consultant bij AON, heeft ons bijgepraat over de recente ontwikkelingen op het gebied van zorgverzekeringen. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen voor de adviseur?

Dataverzameling en analyse

Wat kan dataverzameling en analyse doen voor de adviseur en wat is de rol van de adviseur daarbij op strategisch, vooral tactisch en operationeel niveau.

Peter Sinning, consultant bij SV Land, gaf een korte terugblik op het vorige NVIA seminar en besprak het nut en noodzaak van dataverzameling voor risicobepaling toe. Tevens werdt ook de ontwikkeling rondom privacy in dat kader toegelicht.

Vertaling naar inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties

Robert Langehenkel, partner bij Oxhill7, maakte de vertaalslag naar inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties. Het is immers mooi als iemand “benutbare mogelijkheden” heeft, maar dan … Hoe kun je een werkgever dan helpen om de benutbare mogelijkheden te vertalen naar werk?

Onderstaand treft u de presentaties aan.