Seminar: Oplopend ziekteverzuim, wisselende voorspellingen over het effect op WIA-instroom, torenhoge inflatie en stijgende rente.

31-08-2022

Tijdens het seminar hebben een aantal toonaangevende deskundigen de onderwerpen, gevolgen en knelpunten van ons huidige en toekomstige sociale stelsel belicht, elk vanuit een ander aandachtsgebied. Daarnaast zijn de consequenties besproken voor zowel verzekeraars als adviseurs.

Vooruitlopend op een toelichting op het seminar, welke gedeeld zal worden met de deelnemers en NVIA leden, treft u onderstaand impressies van het seminar en de presentaties aan.

De tijdens het seminar besproken link naar het NN Trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid treft u hier aan.


In de NVIA-nieuwsbrief van september zal verder stilgestaan worden bij het seminar en de ontwikkelingen.