Lid worden

Blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het vakgebied, neem deel aan programma’s speciaal ontwikkeld voor de professionals en meer. Lees meer over het lidmaatschap.

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

De NVIA is dé beroepsvereniging voor inkomensadviseurs.

De Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs is een multidisciplinair platform voor en door actieve professionals werkzaam op het gebied van inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale zekerheid.

De NVIA voert de volgende  kerntaken uit:

  • vakmanschap bevorderen;
  • collectieve belangenbehartiging;
  • kennis delen;
  • toegankelijk maken van een groot en breed netwerk, voor de uitwisseling van kennisinformatie;
  • vergroten van de aantrekkelijkheid en inzichtelijkheid van het vakgebied voor alle leeftijdscategorieën;
  • opleiden en competentieontwikkeling, vooral voor de young professional.