Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

NVIA: Beroepsvereniging voor inkomensadviseurs.

De Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs is een multidisciplinair platform voor en door actieve professionals werkzaam op het gebied van inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale zekerheid.

De NVIA voert de volgende  kerntaken uit:

  • vakmanschap bevorderen;
  • collectieve belangenbehartiging;
  • kennis delen;
  • toegankelijk maken van een groot en breed netwerk, voor de uitwisseling van kennisinformatie;
  • vergroten van de aantrekkelijkheid en inzichtelijkheid van het vakgebied voor alle leeftijdscategorieën;
  • opleiden en competentieontwikkeling, vooral voor de young professional.