Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Seminar: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), privacy, data en inkomensvraagstukken

bron: picture indigo

Nog 65 dagen…en dan is het 25 mei 2018!

Tijd voor bewustwording over de impact op uw organisatie door aanpassingen die doorgevoerd moeten worden om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is er niet meer. Werkgevers, inkomensadviseurs, arbodiensten, uitvoerders, salarisadministratie- en verzuimsystemen en verzekeraars zijn volop in actie, als het goed is, om tijdig zaken volgens de nieuwe 'standaard' te hebben ingericht. Op 5 september 2017 organiseerde de NVIA het seminar 'data binnen de sociale zekerheid en inkomensverzekeringen'. In navolging op het seminar in september organiseert de NVIA, opnieuw in samenwerking met Aegon, het seminar 'AVG, het is zover en nu?'

Digitalisering, toename in het verzamelen en delen van gegevens en technologische ontwikkelingen zorgen voor extra risico's op het gebied van gegevensmisbruik. Persoonsgegevens moeten daarom goed beveiligd worden en iedereen heeft het recht om te weten hoe en waarvoor zijn of haar persoonsgegevens worden gebruikt. In Nederland wordt dit nu nog geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wordt in 2018 vervangen door de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
De Wet bescherming persoonsgegevens stamt uit 2000 en is gebaseerd op een privacyrichtlijn uit 1995. Diverse technologische ontwikkelingen en mogelijkheden hebben ervoor gezorgd, dat de oude privacywetgeving niet meer voldoet.
Belangrijke onderwerpen in de AVG zijn: meldplicht datalekken, verwerkingsvoorwaarden, documentatieplicht, overeenkomst met verwerker, privacy by design, privacy by default en de PIA. Stel dat u zich nog in de bewustwordingsfase bevindt of uw bent inderdaad druk om tijdig voorbereid te zijn. Tijdens het seminar nemen de sprekers u mee waarmee u rekening dient te houden, wat de verwachte impact is op het niet naleven van de AVG en wat voor een effect dit heeft dit op diverse stakeholders binnen sociale zekerheid, wordt een weergave gegevens van de huidige ontwikkelingen in de praktijk en worden concrete handvatten aangereikt hoe u in control kunt komen ten aanzien van aanpassing werkprocessen, documenten en systemen.

Wat is er nodig om in control te komen ten aanzien van aanpassing werkprocessen, documenten en systemen in relatie tot de AVG? Op welke wijze kunnen adviseurs hun klant, werkgevers, adviseren en ondersteunen rondom de AVG en hoe dient de volledige keten, van werkgever – adviseur – verzekeraar – zieke medewerker, te worden ingericht? Kom naar het seminar op 20 maart, luister naar zeer deskundige sprekers en discussieer mee!

Algemene gegevens

  • Datum: dinsdag 20 maart 2018
  • Tijdstip: 14:00 - 18:00 (13:30 ontvangst)
  • Locatie: AEGON te Den Haag
  • Prijs: Voor leden van de NVIA (excl. basis programma) is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-leden en leden met een NVIA basisprogramma, bedragen de kosten € 125,- (excl. btw). In deze kosten zitten ook het bewijs van deelname inbegrepen dat men na deelname krijgt toegezonden. Er worden administratiekosten in rekening gebracht als u zich aanmeldt en u zich na 16 maart afmeldt of niet verschijnt.

Sprekers

Bonny Bleij

Riskmanagement, compliance & privacy QCT AEGON Zakelijk Jurist Register casemanager (Rccm®)

"AVG vanuit het perspectief van AEGON"

Robin van Beem

Advocaat bij Polis Advocaten

Robin is gespecialiseerd in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en in intermediaire distributie. Hij adviseert en procedeert voor intermediairs en hun klanten in aansprakelijkheidszaken en verzekeringszaken. Hierbij kunt u denken aan dekkingsgeschillen, uitleg van polisvoorwaarden, samenloop, regres en fraude. Zo heeft hij bijvoorbeeld de belangen behartigd in de baanbrekende uitspraak over de toepassing van de en-bloc clausule door een verzekeraar bij haar WGA-ERD verzekeringen. Daarnaast begeleidt hij intermediairs bij bedrijfsovernames en portefeuilleovernames. En adviseert hij over alles waar een intermediair in de dagelijkse bedrijfsvoering mee te maken krijgt. Zoals toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning), samenwerking tussen intermediairs en aanbieders of tussen intermediairs onderling. Ook houdt hij zich bezig met productontwikkeling en het beoordelen en schrijven van polisvoorwaarden.

"Het juridisch kader"

Marjol Nikkels

Specialist sociale zekerheid en directeur van CS Opleidingen

CS Opleidingen is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid. Met name waar het gaat om verzuim en arbeidsongeschiktheid. Marjol staat bekend om haar grote praktische kennis van sociale wetgeving en inkomensverzekeringen. Ze geeft les, spreekt geregeld op congressen en schrijft artikelen voor vaktijdschriften. Ook heeft ze diverse boeken geschreven over haar vakgebied.

"Wat betekent AVG voor Adviseurs en stakeholders"

Kim Brinkman

Expert in het creëren van optimale ketendienstverlening op het speelveld van mens, werk en inkomen vanuit een ondernemende bril met een paramedische- en arbeidsdeskundige achtergrond.

Sinds 2012 is zij gespecialiseerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en later de AVG. De combinatie van kennis van privacywetgeving in relatie tot het bouwen en optimaliseren van ketens ten aanzien van het inzetbaar houden van werknemers maakt dat Brinkman een gedegen gesprekspartner is, al jarenlang voor verzekeraars en inkomensvolmachten. Daarnaast is zij ook verbonden aan Avans Plus Hogeschool, als docent Privacy/AVG voor onder andere de opleiding RVI (Register Adviseur Verzuim en Inkomen)

"Inrichting van de dienstverleningsketen en praktijk"