Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Seminar: Duurzame Inzetbaarheid en NVIA samenwerking met NEN

Algemene gegevens

  • Datum: vrijdag 26 oktober 2018
  • Tijdstip: 13:30 - 18:00
  • Locatie: NEN gebouw, Vlinderweg 6, 2623 AX Delft
  • Prijs: Voor leden van de NVIA is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-leden en leden met een NVIA basisprogramma, bedragen de kosten € 125,- (excl. btw). In deze kosten zitten ook het bewijs van deelname inbegrepen dat men na deelname krijgt toegezonden. Er worden administratiekosten in rekening gebracht als u zich aanmeldt en u zich na 26 oktober afmeldt of niet verschijnt.

 

Duurzame inzetbaarheid en de rol van de Inkomensadviseur

Diverse sprekers en NVIA- leden vertellen tijdens dit seminar over hun ervaringen en oplossingen hoe zij werkgevers informeren en concreet adviseren over Duurzame Inzetbaarheid. Er wordt vooral gebruik gemaakt van voorbeelden van praktisch toepasbare middelen. Daarnaast is er een interactief gedeelte over hoe Duurzame Inzetbaarheid  toepasbaar kan zijn voor MKB werkgever en werkgevers met een eigen HR afdeling. Tijdens dit seminar wordt ook stilgestaan bij onze samenwerking met NEN en de leergang Erkend Risicoadviseur Duurzame Inzetbaarheid

Een verantwoord beleid inzake duurzame inzetbaarheid - zowel vanuit het perspectief van de werkgever als vanuit het perspectief van de werknemer- vraagt in de optiek van de Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) om een holistische visie en aanpak. De inkomensadviseur kan daarin een cruciale rol vervullen.

Hij is als geen ander in staat om de werkgever bij te staan bij de regievoering over de gezondheid van zijn/haar werknemers, maar in breder perspectief ook bij het beheersen van financiële risico’s. Onderwerpen die dan ook ter sprake komen zijn het risico van arbeidsongeschikte medewerkers en de samenhangende onderwerpen: Verzuim, Ziektewet, WGA ERD en WIA.

Nog te vaak wordt het thema van duurzame inzetbaarheid tot het domein van de HR afdeling gerekend, terwijl het ook een bedrijfskundige aanpak betreft, waarover de inkomensadviseur kan, en misschien wel, moet adviseren.

 

 

Samenwerking met Koninklijk NEN

Omdat de NVIA bovenstaande onderkent, is zij recent een samenwerking met NEN aangegaan om dit vaak ongrijpbare en complexe thema concreet handen en voeten te gaan geven. NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing op nationaal en internationaal niveau. 

De bestaande leergang Erkend Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid wordt door de deling van de kennis en kunde vanuit de NVIA en de procesmatige discipline vanuit de NEN als het norminstituut van Nederland samengebracht en verder ontwikkeld.

College van Deskundigheid

Ook de imput van andere partijen middels een College van Deskundigheid is voor de ontwikkeling van dit thema van groot belang. De leergang Erkend Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid is daarmee niet explictiet ontwikkeld voor de leden van de NVIA maar toegankelijk voor iedere adviseur. 

Certificering 

Tijdens het seminar lichten wij onze samenwerking verder toe en besteden wij aandacht over hoe men gecertificeerd kan worden als Erkend Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (ERA DI) via de NVIA. ERA DI is een officiele titel met een certificeringsregistratie die buiten de NVIA ligt. 

 

Benieuwd naar welke waardevolle rol u als (inkomens)adviseur kunt vervullen in het kader van Duurzame Inzetbaarheid en hoe u dit concreet handen en voeten kunt geven? Schrijf u dan in.

Sprekers

Erik van de Crommenacker

Voorzitter Stichting Certificering NVIA

"Samenwerking met Koninklijk NEN & Leerpad ERA Duurzame Inzetbaarheid"

Ted den Heijer

Consultant Normalisatie at NEN

"Samenwerking met Koninklijk NEN & Leerpad ERA Duurzame Inzetbaarheid"

Sandra Engelbertink

Managing consultant VIT MKB

"Praktisch adviezen en voorbeelden Duurzame Inzetbaarheid"

Peter de Hond

Eigenaar Fitale

"Kansen en Risico’s op het gebied van het grootste arbeidskapitaal: De Mens!"

Frank Brinkmans

Senior Consultant Duurzame Inzetbaarheid at Nationale-Nederlanden

"Wat betekent Duurzame Inzetbaarheid voor de verzekeraar NN"