Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Eindrapport OCTAS - Toekomst van het Arbeidsongeschiktheidsstelsel

In gesprek met diverse deskundigen over de probleemanalyse en het advies over varianten voor een toekomstig arbeidsongeschiktheidsstelsel.

Algemene gegevens

 • Datum: dinsdag 7 mei 2024
 • Tijdstip: 13:00 - 18:00
 • Locatie: Nationale-Nederlanden Kantoor Haagse Poort. Zaal: Event Space, Prinses Beatrixlaan 35 2595 AK Den Haag
 • Prijs: Voor NVIA-leden is deze bijeenkomst gratis. Voor niet NVIA-leden bedragen de investeringskosten € 135,- (excl. btw).
 • Bijlage: Bekijk de bijlage

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uitgebracht over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hiervoor heeft de commissie ook onderzoek laten uitvoeren naar de knelpunten van het huidige stelsel.

Op papier is het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel slim doordacht en werkt het best goed. Echter, in de praktijk pakken de verschillende regelingen voor te veel mensen niet goed uit. Het is te ingewikkeld voor mensen en voor partijen die bij de uitvoering betrokken zijn.  Bovendien vertrouwt het huidige stelsel te veel op de werking van financiële prikkels. 

Het advies van de onafhankelijke commissie gaat over 3 varianten voor een stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid met als doel dat ze richting en verdieping geven op de vraag hoe een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel beter aansluit bij wat mensen nodig hebben. Een sociaal stelsel dat op de langere termijn houdbaar is waarbij het voorkomen van uitval centraal staat voor werknemers en werkgevers. Met activerende prikkels en aandacht voor de uitvoerbaarheid in het belang van de betrokkenen. De uitdaging is het om de goede aspecten van het stelsel te behouden, problematische aspecten te verbeteren en ook de belangen van de private markt, verzekeraars, allerlei soorten dienstverleners en de rol van de NVIA-inkomensadviseur daarin mee te nemen. Daarover gaan we met de sprekers in gesprek. 

Tijdens het seminar is er voldoende ruimte om met de aanwezigen en sprekers van gedachte te wisselen tijdens de netwerkbijeenkomst Ter afsluiting van de dag is er een paneldiscussie en aansluitend een gelegenheid om te ontmoeten en veder te praten. 

 

Onderwerpen vanuit de huidige omstandigeheden:

 • Complexiteit.
 • Vastlopen uitvoering.
 • Succesvolle arbeidsdeelname afhankelijk van contractvorm. 
 • Stapeling van knelpunten bij de meest kwetsbaren.
 • Buitenwettelijke maatregelen getroffen om wachtrijen te verkorten (60+-beoordeling, minder herbeoordelingen en eerstejaarsbeoordelingen ZW).
 •  Onvoldoende mogelijkheden voor beschut werk.
 • Een kwart van de zelfstandigen is maar verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Onderwerpen naar aanleiding van het OCTAS-rapport:

 • Welke denkrichting en waarom. 
 • De urgentie, wat komt nu eerst.
 • De afstemming zowel politiek als praktisch proces van uitvoerbaarheid.
 • Vragen de voorstellen te veel van de uitvoering UWV (realiteitstoets).
 • Mentale en fysieke belasting van de arbeidsongeschikte (ex)-werknemers bij de uitvoering. 
 • Inzicht en beheer van een rekentool.
 • Kansen en gevolgen voor hybride martkwerking.
 • De kwaliteit van de re-integratieondersteuning en hoe is die kwaliteit te borgen.
 • De betaalbaarheid, zowel vanuit het perspectief van werkgevers alsook vanuit de overheidsfinanciën.
 • Gevolgen nieuwe stelsel voor risobeheersing en invloed op premiestelling door verzekeraars.
 • Kansen voor de NVIA-inkomensadviseur.

Kortom, naast uw professionele ontwikkeling, is het bijwonen van dit seminar over de toekomst van arbeidsongeschiktheid van cruciaal belang voor de professionals die actief zijn op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, omdat het hen in staat stelt om relevant te blijven, zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en hun dienstverlening aan te passen aan de behoeften van hun klanten.

Vanuit de NVIA is dit seminar een begin van een reeks seminars, waarbij wij inzoomen met deskundigen op de diverse onderdelen die in het rapport over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid  aan de orde komen.

 

Uitnodiging seminar

Hier vindt u de uitnodiging in pdf-vorm

 

Naslagwerk, eventueel ter voorbereiding:

Wilt u de OCTAS tussenrapportage: Beoordeling van het Arbeidsongeschiktheidsstelsel doorlezen, dan kunt u daarvoor onderstaande link gebruiken:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/10/09/tussenrapport-onafhankelijke-commissie-toekomst-arbeidsongeschiktheidsstelsel-OCTAS

Wilt u de OCTAS tussenrapportage kort uitgelegd krijgen dan kunt u daarvoor onderstaande link gebruiken.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j6YyJRGcIAo&feature=youtu.be

Wilt u de OCTAS eindrapportage: Toekomst van het Arbeidsongeschiktheidsstelsel, meer aandacht, vertrouwen en zekerheid doorlezen, dan kunt u daarvoor onderstaande link gebruiken:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/02/29/bijlage-1-eindrapport-OCTAS-toekomst-van-het-arbeidsongeschiktheidsstelsel

Wilt u de OCTAS eindrapportage kort uitgelegd krijgen dan kunt u daarvoor onderstaande link gebruiken.

https://www.youtube.com/watch?v=1lIb3z4IlTY

Kabinetsreactie op rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Kamerbrief-met-kabinetsreactie-op-rapport-onafhankelijke-commissie-toekomst-arbeidsongeschiktheidsstelsel

 

Algemene gegevens

Wanneer:

Dinsdag 7 mei 2024

Voor wie:

Voor professionals werkzaam op het gebied van inkomensverzekeringen en sociale zekerheid.

Tijdstip ontvangst:

Vanaf 13:00.

Tijdstip aanvang seminar:

13:30

Verwachte eindtijd seminar:

17:00

Netwerkborrel

Na afloop van de paneldiscussie is er aansluitend een netwerkborrel waarbij u met de aanwezigen en sprekers kunt napraten tot 18:00.

Netwerkpauze

Na de tweede spreker, rond 15:00, is er een netwerkpauze van een half uur. Onder het genot van versnaperingen kunt u met de aanwezigen bijpraten.

Met de auto:

Komt u met de auto, dan is reserveren van een parkeerplaats gratis, maar wel verplicht. In het aanmeldingsformulier dient uw kenteken op te geven in het vakje ‘kostenplaats’. Deelnemers die een parkeerplaats (incl. kenteken) opgeven ontvangen een e-mail met verdere parkeerinstructies. Er zijn beperkt parkeerplaatsen bij het pand aanwezig. Het kantoor is tevens goed bereikbaar met het OV. Bij onvoldoende parkeerruimte wordt gepoogd uit te wijken naar de parkeergarage van WTC aan de overkant van het pand. Reserven van laadpalen is niet mogelijk.

Wijze van aanmelding:

Aanmelding is uitsluitend mogelijk via de NVIA-site.

Investeringskosten:

Voor NVIA-leden is deze bijeenkomst gratis.

Voor niet-NVIA leden bedragen de kosten voor dit seminar € 135,- (excl. btw).

Wijze van betaling:

Niet-NVIA leden ontvangen vooraf een factuur. De factuur wordt toegestuurd naar het opgegeven e-mailadres in de aanmelding.

Betalingsontvangst:

Voor niet-NVIA leden dienen de kosten 2 werkdagen voor het seminar voldaan te zijn.

Restitutiemogelijkheid:

Restitutie wordt verleend indien 3 werkdagen voor het seminar de annulering via mail is doorgegeven aan het secretariaat via info@nvia.nl.

Sluitdatum aanmelding:

6 mei om 10:00

Prioriteit aanmelding

NVIA-leden hebben voorrang bij aanmelding tot 1 mei 2024, daarna geldt voor iedereen het principe van ‘vol-is-vol’.

Sprekers

Thomas Slabbers

Directeur Expert Centre Inkomen Collectief Nationale-Nederlanden

"Thomas geeft een toelichting over zijn zorgen dat de prikkels die in het huidige stelsel goed werken minder worden of verdwijnen. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van de werkgever. Een werkgever moet aandacht hebben voor preventie. Alleen dan kunnen we het verzuim in Nederland verkorten en voorkomen. Door de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt is iedereen hard nodig. Veel grotere werkgevers zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en de WGA. De commissie Octas stelt in scenario’s twee en drie nu voor om de re-integratie na de eerste twee jaar publiek uit te voeren. De werkgever kan dan niet zelf kiezen wie de re-integratie doet en is niet of minder betrokken. Terwijl de kosten voor werkgevers wel oplopen als ze minder betrokken zijn."

Niek Nahuis

Secretaris onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel

"Tijdens de bijeenkomst zullen Niek Nahuis en Annewil Homan van het secretariaat van de commissie OCTAS spreken en het eindrapport en de oplossingsrichtingen van de commissie nader toelichten."

Annewil Homan

Co-secretaris Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

""

Jan Mathies

Senior juridisch adviseur werkgeversvereniging AWVN

"Het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, zoals subsidie voor begeleiding, kan werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Ook het geopperde idee om de werkgever direct te ontzorgen als herplaatsing intern niet meer mogelijk is, klinkt interessant. Zorgelijk is dat alle drie de scenario’s leiden tot een forse lastenverzwaring voor werkgevers. Daar moet volgens Jan in de nadere uitwerking een mitigerende oplossing voor worden gevonden. Jan zal vanuit zijn visie een toelichting geven welke maatregelen volgens AWVN de grootste bijdrage leveren aan het oplossen van het vraagstuk."

Jens de Bruijn

Inkomensadviseur bij L&B en NVIA-lid, toekomstig directeur NLG Arb Drechtsteden en L&B Flex

"Jens benadrukt dat er met name in het advies naar werkgevers nu ook al veel te doen valt, ook al zijn de plannen niet concreet. Werkgevers zien ook dat het anders moet en kan en dat is dan vaak het gespreksonderwerp. Hij ziet ook de noodzaak voor meer aandacht voor de complexiteit die met name kleinere werkgevers ervaren gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Wat hem opviel is het ontbreken van een visie over de invulling van de hybride markt in het sociale zekerheidstelsel. De verplichtingen en kosten voor re-integratie lijken aanzienlijk en het ontbreken van voorstellen voor maatwerk in de eerste twee jaar van ziekte wordt als een gemis gezien. Daarnaast wordt er wel iets, maar niet heel veel gezegd over de preventieve kant van het verzuim en daarmee instroom in de sociale zekerheid en komt er heel veel op het bordje van het UWV. Jens zal vanuit zijn visie een toelichting geven welke maatregelen volgens hem de grootste bijdrage levert aan het oplossen van het vraagstuk en de discussie die hierop volgt leiden."