Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Seminar: Data binnen de sociale zekerheid en inkomensverzekeringen

Algemene gegevens

  • Datum: dinsdag 5 september 2017
  • Tijdstip: 14.00 - 18.00 uur
  • Locatie: AEGON te Den Haag
  • Prijs: Investeringskosten: Voor leden van de NVIA (excl. basis programma) is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-leden en leden met een NVIA basisprogramma, bedragen de kosten € 125,- (excl. btw). In deze kosten zitten ook het bewijs van deelname inbegrepen dat men na deelname krijgt toegezonden. Er worden administratiekosten in rekening gebracht als u zich aanmeldt en u zich na 1 september 2017 afmeldt of niet verschijnt.

Hoogwaardige en betrouwbare data zijn de sleutel tot hoogwaardige verzekeringsadviezen en oplossingen.

Binnen de inkomensmarkt vormen ze echter tevens de achilleshiel. Dataverzameling, -kwaliteit, -traffic, -controle en -beheer staan nog in de kinderschoenen, mag met meer ambitie worden georganiseerd en kunnen zorgen voor een bron van obstakels. Hoog tijd om te kijken hoe het beter kan en enkele ambities in te kleuren! Op 5 september 2017 organiseert de NVIA een seminar om te verkennen wat hiervoor nodig is.

Niet alleen de organisatie van dataprocessen vormt binnen de inkomensmarkt een grote uitdaging. Er is ook geen sprake van een level playing field tussen private en publieke spelers ten aanzien van de datavereisten. Om betrouwbare en toekomstbestendige premies te kunnen vaststellen, hebben private verzekeraars immers andere – en bovenal uitgebreidere – gegevens van werkgevers nodig dan UWV. Dit levert een knellend probleem op, want in de praktijk heeft slechts één op de drie werkgevers de data voor bijvoorbeeld een offerte van een ERD WGA verzekering volledig beschikbaar en op orde.

Het uniforme Adfiz-formulier dat sinds 2015 op initiatief van enkele adviseurs beschikbaar is, kan dit probleem hoogstens deels ondervangen. Het wordt bovendien  uitsluitend gebruikt voor de markt van grote en middelgrote werkgevers. Voor het offerteproces in de kleinmarkt (organisaties tot 50 medewerkers) hebben verzekeraars allemaal een eigen extranet of portaal.

Ook beveiliging en privacy zijn een accident waiting to happen. Tegen de tijd dat de werkgever een oplossing voor zijn financiële risico heeft gekozen, beschikken adviseur, verzekeraar, arbodienst en WGA-uitvoerder allemaal over gevoelige gegevens. Bij de uitvoering verzamelen ze er nog meer. Wie de recente verrichtingen en standpunten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in ogenschouw neemt, moet echter concluderen dat wetgevings- en uitvoeringspraktijk hier frontaal met elkaar in botsing komen. Alleen in 2016 waren er al tientallen onderzoeken naar datalekken, en de privacywaakhond accepteert geen enkel excuus voor gebrekkige beveiliging. Ook confronteert hij werkgevers met een spijkerhard verbod om gezondheidsgegevens vast te leggen. Zelfs als verzuimproblemen dringend vragen om de open dialoog die volgens ‘Poortwachter’ sowieso gewenst is.

Wat is er nodig om op het gebied van data van de ‘ist’ situatie naar de ‘soll’ te komen? Hoe kunnen adviseurs en verzekeraars meer kwaliteit, efficiency én veiligheid realiseren rond werkgevers- en werknemersgegevens? Kom naar het seminar op 5 september, luister naar deskundige sprekers en discussieer mee!

Sprekers

Arend Jansen

Manager Special Deals AEGON

""

Herwin Schrijver

Directeur CS Opleidingen BV

""

Robert Wondaal

Commercieel directeur Robidus

""

Pim Poppe

Consultant Probality & Partners

""