Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Doelstelling

De vereniging heeft als doel:

  • behartigen van de belangen van haar leden op het vlak van inkomensverzekeringen* en sociale zekerheid;
  • informeren van haar leden over de ontwikkelingen op het gebied van inkomensverzekeringen en sociale zekerheid
  • begeleiden en het bieden van ondersteuning met betrekking tot de beleidsvorming, waaronder bijv. advies aan het CDFD**;
  • samenwerken met partijen op het gebied van opleiden en ontwikkeling voor de leden;
  • bewaken van de identiteit en het imago van het vak van inkomensadviseur en de aanpalende adviseur;
  • vorming en instandhouding van de positie van haar leden in de markt;
  • signaleren van relevante marktontwikkelingen;
  • bevorderen van de ontwikkeling van vakkennis van alles rondom inkomensverzekeringen, verzekeringsrecht en sociale zekerheid;
  • ontwikkeling van competenties rondom het geven van advies;
  • onderhouden van externe contacten.

De inkomensadviseur herkent zich in de Wft eisen rondom inkomensverzekeringen. De aanpalende professional is de specialist die eveneens rondom inkomensvraagstukken adviseert.
Deze belangenbehartiging houdt ook de behartiging van sociale en economische belangen in, alsmede de profilering van het vakgebied van de inkomensadviseur en de leden-beroepsbeoefenaren bij werkgevers en overheden en in overlegorganen.

* inkomensverzekeringen zijn gedefinieerd in Wft (= Wet op het Financiële Toezicht).

** College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.