Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Waarom zit de sociale zekerheid in elkaar zoals het nu is? Waar zitten de knelpunten?

Algemene gegevens

 • Datum: woensdag 29 april 2015
 • Tijdstip: van 9.30 tot 16.30
 • Locatie: Enkwest kantoor, Deventerstraat 31 te Apeldoorn
 • Prijs: De kosten bedragen €295,- vrij van Btw. Voor leden van de NVIA is deze bijeenkomst gratis.
 • Bijlage: Bekijk de bijlage

Met de bijeenkomst ‘Inkomensverzekeringen, dit was het nieuws’ wordt duidelijk waarom het sociale en private stelsel van inkomensverzekeringen in elkaar zit op de wijze zoals het is opgebouwd. Op deze manier is goed te herleiden welke wijzigingen er zijn geweest of voorgesteld en wat de reactie van de stakeholders is.

Deelnemers aan deze training krijgen aan de hand van stellingen ruimte tot een eigen oordeelsvorming. Met deze achtergronden en zelf opgebouwde meningen wordt de huidige stand van de sociale zekerheid en inkomensverzekeringen een stuk helder.

De volgende vragen worden beantwoord:

 • Waarom is de loondoorbetalingsplicht 2 jaar, en wat is de achtergrond van het pleidooi van MKB Nederland om dit te verkorten
 • Waarom is er een hybride stelsel WGA.
 • Waarom is er een apart systeem voor ‘vangnetters’
 • Waarom reageert iedere belanghebbende anders op de wijzigingen. Wat is hun doelstelling?
 • Waarom gaat de minister geen wijzigingen doorvoeren in de Arbowetgeving en Wet verbetering poortwachter
 • Waarom werkt de WIA niet naar behoren. Wat gaat er mis?
 • Waarom ontstaan broodfondsen in plaats van een AOV?

Deze onderwerpen worden behandeld aan de hand van de geschiedenis. De achtergronden waarmee wijzigingen tot stand komen, met argumentatie voor en tegen, worden geschetst. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de praktische toepasbaarheid voor het advies van nu.

Aanmelden?

Sprekers

Opleiders van Enkwest

""